Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Woonzorgzones – gewone wijken

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – concept » 
  • Gewone wijken

Woonzorgzones zijn een middel om zorg en diensten weer meer in de wijken te brengen. In principe zijn het gewone wijken bedoeld voor een doorsnee van de bevolking. Maar ook mensen die beperkingen hebben en daardoor meer zorg en dienstverlening nodig hebben, kunnen in deze wijken blijven wonen. Woonzorgzones creëren op wijkniveau betere voorwaarden voor het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van mensen met een zorgbehoefte.

De verwachting is dat woonzorgzones de extramuralisering zullen bevorderen van intramurale zorgvormen (verpleeghuis, verzorgingshuis, instellingen voor gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen). Hiermee wordt de keuzevrijheid vergroot voor zorgbehoevende burgers en wordt hun maatschappelijke integratie bevorderd. Tegelijkertijd biedt de ruimtelijke bundeling van wonen, zorg en welzijn binnen woonzorgzones mogelijkheden tot doelmatige inzet van schaarse zorg en verhoogt deze het gevoel van veiligheid bij cliënten en hun verwanten.

Zie voor een uitgebreide visie op woonzorgzones het artikel Woonzorgzones voor ouderen en anderen (pdf, 338 kb).