Klant centraal in Gelderland – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

05-01-2009

‘Thuisgeven in Gelderland’ is de nieuwe naam van het provinciale programma over vergrijzing en is het vervolg op het programma Ontgroening en Vergrijzing. De nieuwe naam verwijst naar het doel van het programma, namelijk bevorderen dat ouderen én mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Hierbij staan wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg van de klant centraal.

U maakt het verschil

Ook tijdens de door de provincie Gelderland georganiseerde manifestatie ‘U maakt het verschil’ in Apeldoorn op 11 december 2008 stond de klant centraal. Zo’n 150 vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, welzijnorganisaties, woningbouwcorporaties en belangenorganisaties hielden zich bezig met thema’s variërend van ‘De klant van morgen’ tot ‘Interculturele dienstverlening’. Er werd veel informatie uitgewisseld en contact gelegd. Dat paste prima bij een van de speerpunten uit het programma ‘Thuisgeven in Gelderland’, namelijk het delen van kennis met andere partijen die zich actief inzetten voor ouderen en mensen met een beperking.

Woonservicewaaier

In één van de workshops op de manifestatie is de woonservicewaaier gepresenteerd. Deze waaier bevat kaarten en is een checklist voor woonservicegebieden. De waaier is ontwikkeld door de provincie Gelderland en WoonZorgadvies in overleg met ervaringsdeskundigen. Hij is bedoeld voor samenwerkende organisaties als inspiratiebron en hulpmiddel in alle fasen van het ontwikkelingsproces om te komen tot een woonservicegebied. De provincie Gelderland komt in het voorjaar van 2009 met een website over de inhoud en de toepassing van de checklist. De website wil zich ontwikkelen tot een community waar professionals en cliënten(organisaties) hun ervaringen kunnen uitwisselen en goede voorbeelden ter beschikking kunnen stellen. De waaier kunt u kosteloos aanvragen via [email protected]

Programma Thuisgeven in Gelderland

Het programma bevat vijf speerpunten.

  1. Woonservicegebieden
  2. Vraaggericht werken
  3. Nieuwe woonvormen
  4. Kennisplein Thuisgeven in Gelderland
  5. ICT en domotica

De provincie zal projecten die op deze thema’s gericht zijn op verschillende manieren ondersteunen.

Meer informatie