Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Brabantse projectleiders woonservicezones bijeen

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Brabantse projectleiders woonservicezo..

25-05-2007

Steeds meer Brabantse gemeenten kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak om wonen, zorg en welzijn in samenhang vorm te geven. Projectleiders van gemeenten en corporaties kwamen in april bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Het verslag is nu beschikbaar.

In januari 2007 presenteerde de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant (PRVMZ) de resultaten van een onderzoek naar woonservicezones in Brabant. Daaruit bleek dat Brabantse gemeenten op grote schaal aan de slag zijn met de realisatie van woonservicewijken. Van de 68 gemeenten zijn er 48 actief bezig een samenhangend pakket van wonen, welzijn en zorg te realiseren in wijken en dorpen.

Als vervolg op dit onderzoek en de conferentie Woonservicezones in Brabant organiseerde de PRVMZ een netwerkbijeenkomst voor projectleiders waar twee voorbeelden werden gepresenteerd. Het strategisch samenwerkingverband Thesaurus van corporatie, zorg- en welzijnsorganisaties werkt in Loon op Zand en Waalwijk aan de realisatie van woonservicezones. In Eindhoven zijn drie woonservicezones gerealiseerd op initiatief van de GGD. Inmiddels het project ondergebracht bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente en wordt gezocht naar aansluiting met breder gemeentelijk beleid. Uitgebreid is ingegaan op de verschillende rollen van de betrokken partijen bij de realisatie van woonservicezones. De uitkomsten zijn weergegeven in het verslag.

Lees het verslag van de bijeenkomst op 18 april 2007.

Lees het nieuwsbericht over onderzoek en conferentie op 25 januari 2007.