Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Breda: methodiek voor levensloopbestendige wijken

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Breda: methodiek voor levensloopbesten..

07-05-2007

Langzaam maar zeker komt ‘Geschikt wonen voor iedereen’ in Breda binnen handbereik. Dit van oorsprong gemeentelijk programma moet ervoor zorgen dat alle wijken en buurten levensloopbestendig worden. Vanaf 1998 is de gemeente Breda trekker en regisseur van het programma. In zes wijken is de realisatiefase bereikt; in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners en consumentenorganisaties krijgt ‘Geschikt wonen voor iedereen’ concreet vorm. De methodiek wordt inmiddels ook in andere gemeenten gebruikt.

Effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer heeft in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten genomen: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties, welzijn- en zorgorganisaties. Het vijfde artikel is nu gereed. Eerder verschenen al artikelen over Utrecht, Helden, Middelburg en Groningen. Dit is het laatste artikel in de reeks.

Lees de artikelen:

Breda: kun je genoeg richten met een gedeelde visie? (pdf, 95 kb)
Utrecht: losse regie in een zeer complex veld (pdf, 93 kb)
Helden: liever een normale wijk dan een servicezone (pdf, 160 kb)
Groningen: beleidsproces oogst lof, nu de realisatie nog (pdf, 93 kb)
Het wonder van Middelburg (pdf, 94 kb)

Lees ook het verslag van de workshop op de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2007.