Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Utrecht: losse regie voor levenslustig Ondiep

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Utrecht: losse regie voor levenslustig..

26-04-2007

Dát het in de Utrechtse wijk Ondiep anders moest, was al jaren duidelijk. Maar hóe moest het anders? Toen de provincie Utrecht aankondigde de ontwikkeling van levensloopbestendige wijken te ondersteunen, pakte de gemeente Utrecht die kans. Ingrijpende herstructurering werd gecombineerd met de ontwikkeling van een servicewijk. Nu de provinciale bemoeienis afgesloten is, neemt de gemeente de regie over. In een complex veld slaagt een gelaagde gemeente erin het tempo vast te houden.

Effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer heeft in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten genomen: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties, welzijn- en zorgorganisaties. Het vierde artikel is nu gereed. Eerder verschenen al artikelen over Helden, Middelburg en Groningen. Het laatste artikel verschijnt binnenkort.

Lees de artikelen:

Utrecht: losse regie in een zeer complex veld (pdf, 93 kb)
Helden: liever een normale wijk dan een servicezone (pdf, 160 kb)
Groningen: beleidsproces oogst lof, nu de realisatie nog (pdf 93 kb)
Het wonder van Middelburg (pdf, 94 kb)