Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Helden; liever normale wijk dan servicezone

0

  • Home » 
  • Woonzorgzones – actueel » 
  • Helden; liever normale wijk dan servic..

13-04-2007

Woonservicezones ontwikkelen met relatief eenvoudige middelen. In Helden zijn ze er na een aantal jaren expert in. In deze dunbevolkte plattelandsregio met veel kleine kernen is de motor van de ontwikkeling de eigen kracht van bewoners. De gemeente ondersteunt en stimuleert met het programma ‘Leven in het Dorp’. Het resultaat: voorzieningen en activiteiten die naadloos aansluiten bij de lokale gemeenschappen.

Effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer heeft in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten genomen: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties, welzijn- en zorgorganisaties. Het derde artikel is nu gereed. Eerder verscheen al artikelen over Middelburg en Groningen. De andere twee volgen binnenkort.

Lees de artikelen:
Helden: liever een normale wijk dan een servicezone (pdf, 160 kb)
Groningen: beleidsproces oogst lof, nu de realisatie nog (pdf 93 kb)
Het wonder van Middelburg (pdf, 94 kb)

Discussie tijdens Project!mpulsbijeenkomsten

Op de Projectimpulsbijeenkomsten in april 2007 licht Nico de Boer in de bijeenkomst ‘Versnelling en verbreding woonservicewijken: effecten van gemeentelijk beleid’, de resultaten van zijn onderzoek toe aan geïnteresseerde gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Albert de Vries, wethouder in Middelburg en Erwin Tollenaar, projectleider in Groningen gaan met de deelnemers in discussie over de gekozen gemeentelijke aanpak en de invulling van de gemeentelijke regierol.
Lees meer over de Project!mpulsbijeenkomsten april 2007