Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Gemeenten Brabant actief in woonservice

0

26-01-2007

Brabantse gemeenten zijn op grote schaal aan de slag met de realisatie van woonservicewijken. Van de 68 gemeenten zijn er 48 actief bezig een samenhangend pakket van wonen, welzijn en zorg te realiseren in wijken en dorpen. Hoe groter of stedelijker de gemeente des te actiever is de gemeente met wijk- en dorpsgerichte ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg.

Dit blijkt uit onderzoek van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant (PRVMZ). De resultaten werden gisteren gepresenteerd op een conferentie in Den Bosch.

Onderzoeker Alexander van den Dungen is verrast door het resultaat. “Tien jaar geleden spraken we over woonzorgzones en waren vooral corporaties en zorgorganisaties actief in het realiseren van een hoger voorzieningenniveau buiten de muren van zorginstellingen. We zien nu dat gemeenten in Brabant op grote schaal het idee omarmen en het verbreden. Werken aan woonservice is investeren in leefbare en zorgvriendelijke wijken voor alle bewoners van de wijk. Corporaties en zorgorganisaties blijven actieve trekkers maar ook welzijnsorganisaties en burgergroeperingen zijn steeds meer betrokken.”

In de rapportage van de PRVMZ worden de resultaten van de enquĂȘte onder de 68 Brabantse gemeenten weergegeven. Bij 6 gemeenten heeft een verdieping plaatsgevonden door middel van gesprekken. Resultaat is een rapport waarin de ontwikkeling van servicewijken in perspectief wordt geplaatst en waarin zinvolle aanbevelingen worden gedaan. Een van de aanbevelingen is ‘maak gebruik van elders opgebouwde kennis’. De rapportage van de PRVMZ levert daar zeker een bijdrage aan.

Download het rapport via de site van de PRVMZ. U kunt hier ook de presentaties van de conferentie downloaden.