Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Databank woonzorgcomplexen

0

  • Home » 
  • Woonzorgcomplexen – praktijk » 
  • Databank woonzorgcomplexen

De landelijke Databank Wonen-Zorg kent de onderdelen woonzorgzones, woonzorgcomplexen en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.
De databank woonzorgcomplexen is in 1999 opgebouwd in de Nationale Survey Woonzorgcomplexen en in 2001 en 2003 geactualiseerd. De meeste foto’s in de databank woonzorgcomplexen zijn afkomstig uit het Beeldarchief.

Omschrijving woonzorgcomplex

Een woonzorgcomplex is een complex zelfstandige woningen waar bewoners desgewenst gebruik kunnen maken van een zorg- en servicearrangement. In het ontwerp van het gebouw is aandacht besteed aan veilig en beschut wonen. In de databank vermelden we de woonzorgcomplexen waar bewoners zelf hun woning huren of in eigendom hebben. Er moet sprake zijn van een consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. Doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten, GGZ-cliënten en/of combinaties van deze groepen. In een woonzorgzone kan een woonzorgcomplex een functie vervullen als servicecentrum voor de wijk eromheen. Het betreffende woonzorgcomplex wordt dan vermeld als woonzorgcomplex. Het bredere project over de gebiedsgerichte aanpak wonen, zorg, welzijn kan aangemeld worden als woonzorgzone.

Meld uw project nu aan

Stap 1.

Controleer of uw project al vermeld staat in de databank. Dit doet u door in het zoekscherm op naam, gemeente of provincie te zoeken. Staat u daar al vermeld dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Staat u daar al vermeld, maar zijn de gegevens niet juist? De contactpersoon kan bij het Kenniscentrum een inlogcode opvragen om de informatie te actualiseren. Vul hiervoor het contactformulier in en vermeld het complex waarvoor u een inlogcode wilt.
Naar het zoekscherm van de Databank woonzorgcomplexen.

Stap 2.

Uw woonzorgcomplex staat nog niet vermeld in de Databank? En voldoet uw complex aan de bovengenoemde criteria: zelfstandig wonen, bewoners huren of hebben woning in eigendom, scheiding tussen wonen en zorg? Meld uw project dan aan.
Naar het online aanmeldformulier.

Intramurale woonzorgvoorzieningen kunnen zich aanmelden via [email protected] voor vermelding op de site www.kiesbeter.nl

Digitale publicaties of foto’s die u bij de beschrijving in de databank zou willen plaatsen, kunt u mailen naar [email protected] Foto’s kunnen wij alleen plaatsen als ze minimaal 900×600 pixels hebben en het formaat jpg is. Vermeld bij het mailen van publicaties en foto’s de naam en gemeente van het woonzorgcomplex. Indien er copyright berust op de foto’s, dan ook graag de naam van de copyrighthouder vermelden.

Woonzorgzones en kleinschalig wonen

Op eenzelfde manier kunt u woonzorgzones en projecten kleinschalig groepswonen voor de Databank Wonen-Zorg aanmelden.