Handreiking Bouwstenen voor sociaal – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

20-06-2007

Het ministerie van VROM publiceerde recent de handreiking ‘Bouwstenen voor sociaal’. De brochure helpt bij het maken van afspraken over de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed voor maatschappelijke voorzieningen. Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met Aedes, de VNG, de Neprom en de departementen van OCW en VWS.

Bij maatschappelijk vastgoed gaat het om gebouwde voorzieningen voor welzijn, gezondheid, zorg, onderwijs en sport in de wijk, vaak in combinatie met elkaar. Het zorgen voor de juiste voorzieningen op de juiste plek kan er toe bijdragen dat mensen zich thuis voelen in de wijk.

Lokale oplossingen

De benadering die de brochure presenteert biedt geen eenduidige rekenmethodiek of sluitende antwoorden. Die zullen lokaal geformuleerd moeten worden, in samenspraak tussen gemeenten, corporaties, scholen, welzijns- en zorginstellingen, andere (markt)partijen en bewoners. De handreiking wil vooral partijen stimuleren om een manier van samenwerken te vinden die past bij de ontwikkeling en de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen die belangrijk zijn voor de bewoners van wijken en buurten.

Congres

Onder dezelfde titel ‘Bouwstenen voor sociaal’ vindt op 3 oktober 2007 een congres plaats, waarvoor dezelfde partijen tekenen die aan de brochure meewerkten. Meer informatie over het congres en andere activiteiten vindt u op de website www.bouwstenenvoorsociaal.nl. Daar is ook de tekst van de brochure te downloaden. Corporaties en gemeenten krijgen de brochure toegezonden.

Bron: Aedesnet