Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Meer zorgsteunpunten nodig

0

  • Home » 
  • Wijkservicecentrum – actueel » 
  • Meer zorgsteunpunten nodig

20-03-2006

Ongeveer 100 gemeenten in ons land hebben geen zorgsteunpunt, waar zelfstandig wonende ouderen een beroep op kunnen doen als zij zorg nodig hebben. Dit blijkt uit een inventarisatie naar ‘witte vlekken in de verpleging en verzorging’ dat het College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) in opdracht van het Ministerie van VWS heeft uitgevoerd.

Uit de inventarisatie komt ook naar voren dat 9 gemeenten geen enkele locatie voor verpleging en verzorging hebben. De beleidsregel zorginfrastructuur moet de bouw van o.a. zorgsteunpunten stimuleren. Het Bouwcollege helpt het College tarieven gezondheidszorg met het uitvoeren van de beleidsregel. Het Bouwcollege adviseert bouwkundig over de kosten voor projecten met zorginfrastructuur en denkt mee over de opzet van zorgsteunpunten, zoals over de omvang, benodigde ruimten, kosten en technologische voorzieningen.

In totaal zijn er 2410 locaties geteld waar óf een intramurale voorziening óf een zorgsteunpunt óf zorginfrastructuur in het kader van de woonzorgstimuleringsregeling staat. In totaal zijn 1643 gebouwen voor intramuraal verblijf geteld, tegenover 1145 zorgsteunpunten. Uit de tellingen blijkt dat de AWBZ-regio’s Groningen, Friesland, Utrecht, Arnhem, Den Haag en Zuid-Limburg over de meeste locaties verpleging en verzorging beschikken.

Het Bouwcollege zal in de komende maanden de inventarisatie nader controleren en actualiseren. Verder is het Bouwcollege de komende twee jaar bezig met het ontwikkelen van een nieuw referentiekader met normkosten voor zorginfrastructuur.

U kunt de inventarisatie ‘Witte vlekken verpleging en verzorging’ op de website van het Bouwcollege downloaden.

Lees ook het artikel ‘Nieuwe regeling zorginfrastructuur doorgelicht’ (pdf, 28 kb).

Op de Project!mpulsbijeenkomsten die nog op 29 en 30 maart plaatsvinden, gaat één van de ochtendsessies in op de beleidsregel zorginfrastructuur. Binnenkort verschijnt een verslag van de Project!mpulsbijeenkomsten op de site.