Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wijksteunpunten in Noord-Holland

0

10-02-2006

De provincie Noord-Holland heeft de brochure ‘Wijksteunpunten in Noord-Holland; bouwstenen voor brede wijksteunpunten’ uitgebracht. De brochure bundelt ervaringen die zijn opgedaan bij het realiseren van een wijksteunpunt en beschrijft een aantal voorbeelden in Noord-Holland en daarbuiten.

In de brochure is een overzicht opgenomen van de 31 steunpunten die de afgelopen jaren met steun van de provincie Noord-Holland gerealiseerd zijn. Dit zijn wijksteunpunten voor ouderen en wijksteunpunten plus. Steunpunten van de nieuwe variant, wijksteunpunten breed, zijn in Noord-Holland nog niet gerealiseerd, wel is een aantal projecten in voorbereiding.
Kenmerken van brede wijksteunpunten zijn:

  • functiemenging: met het oog op een gezonde exploitatie;
  • meerdere doelgroepen (ouderen, jeugd, gehandicapten en cliĆ«nten van de geestelijke gezondheidszorg): met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik;
  • wijkgericht: om samenhang in de wijk te bevorderen.

De provincie stimuleert deze ontwikkeling door een subsidieregeling voor ‘Wijksteunpunten breed’.

De brochure gaat in op tal van vragen die in voorbereidings- en beheerfase aan de orde kunnen komen. Hierbij is veel geput uit publicaties die al eerder op de site van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg verschenen zijn.

De brochure is gratis te bestellen via het servicepunt van de provincie Noord-Holland tel. (023) 514 4300. De brochure is te downloaden via het digitale loket van de provincie.

Lees het nieuwsbericht van de provincie Noord-Holland.

Ga direct naar meer informatie op deze site over wijksteunpunten.