Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwe website Ontmoetingscentra dementie

0

01-06-2005

Lees alles over Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op de onlangs gestarte website www.ontmoetingscentradementie.nl

In 1993 startte de eerste Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Amsterdam. Inmiddels zijn 22 Ontmoetingscentra in Nederland actief en zijn er nog eens vijf in oprichting. De Ontmoetingscentra bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers verschillende vormen van ondersteuning, zoals een dagsociëteit, gespreksgroepen en informatieve bijeenkomsten, op één centrale plek in de wijk. Dit zijn meestal buurt- en ouderencentra. Vanaf heden kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook professionals en zorg- en welzijnsorganisaties voor alle informatie over de Ontmoetingscentra op het internet terecht.

Op de website www.ontmoetingscentradementie.nl leest u alles over de aanleiding en filosofie van de Ontmoetingscentra, voor wie ze zijn bedoeld, wat het ondersteuningsprogramma inhoudt en waar ze zich bevinden. Ook zijn er tips te vinden voor organisaties die in hun eigen regio zelf een ontmoetingscentrum willen opzetten. Daarnaast biedt de site de nodige informatie over cursussen voor (nieuwe) personeelsleden van ontmoetingscentra, de activiteiten van de helpdesk Ontmoetingscentra, nuttige adressen en websites, en actuele informatie op het terrein van de zorg voor mensen met dementie en bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Middels een te downloaden bestelformulier zijn verscheidene producten over de Ontmoetingscentra te bestellen, zoals een draaiboek voor het opzetten van deze centra, een video, onderzoeksrapporten en artikelen.

De website is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Valerius en wordt beheerd door de Helpdesk Ontmoetingscentra (020-5736454/621) die gesubsidieerd wordt door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport ter bevordering van de landelijke verspreiding van ontmoetingscentra. De helpdesk maakt deel uit van het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum in Amsterdam.