Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Multifunctionele boerderij Dorpzigt van start

0

18-08-2006

De multifunctionele boerderij Dorpzigt, gelegen in Zuid-Beijerland, opent haar deuren op vrijdag 22 september. De historische boerderij is herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw met verschillende functies, waar jong en oud, zorgbehoevend en vitaal gebruik van kan maken.

Woonstichting neemt initiatief

Woonstichting Union heeft het initiatief genomen en risicodragend geïnvesteerd in het project. De woonstichting heeft in het najaar van 2000 het beschermde rijksmonument aangekocht. Vervolgens is een projectgroep gevormd waarin met diverse partijen is nagedacht over de invulling. Het resultaat is een multifunctionele boerderij die een scala van functies onder één dak biedt aan een brede doelgroep.

Verschillende functies

De boerderij biedt onderdak aan:

  • verpleeghuisdependance met 6 plaatsen voor Stichting Sabina van Egmont (Oud-Beijerland)
  • ruimte voor peuterspeelgroep, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang
  • algemene ontmoetingsruimte voor ouderen
  • bibliotheek
  • ruimte voor Zorg en Welzijn Groep t.b.v. ouder-kindzorg
  • ruimte voor Stichting Stimulans
  • multifunctionele zaal

Het monumentale woonhuis dat voor de landbouwschuur staat is bestemd voor een hospice voor vier personen. Op de weide achter de boerderij zijn 20 seniorenwoningen gerealiseerd. In het koetshuis komt een restauratieatelier voor oude meubels.

Speciale nominatie VPR-stimuleringsprijs

Aan het project Dorpzigt is door de jury van de VPR-stimuleringsprijs 2005 een speciale nominatie in de categorie woningcorporatie en maatschappelijk ondernemerschap toegekend. De brochure ‘Het beste woonzorginitiatef van ouderen’ waarin alle ingediende projecten beschreven staan, kunt u downloaden via de website van de ouderenorganisatie ANBO. Lees meer over de VPR-stimuleringsprijs.

Op vrijdag 22 september vindt de officiële opening plaats in partycentrum De Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Meer informatie bij congresbureau Hoezo!.

Lees meer over historische boerderij Dorpzigt.