Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – – Koopwoningen voor zorggeïndiceerden

0

  • Home » 
  • Vraag en antwoord » 
  • Vraag en antwoord – Koopwoningen voor ..

Hoe kan een woningcorporatie nieuwe woningen aan zorggeïndiceerden verkopen zonder dat zij eerst nog twee jaar op de oplevering moeten wachten?

Er zijn meerdere wegen mogelijk. Mensen die acuut opname nodig hebben, zullen veelal niet willen kopen (er zijn op dat moment al zorgen genoeg), tenzij het een route is om snel aan een plaats te komen. Wellicht is het daarom interessant een beperkt aantal woningen (bijv. 5) pas in de verkoop te brengen enkele maanden vóór de oplevering. Mochten zij bij oplevering nog niet verkocht zijn, dan zouden ze tijdelijk in verhuur genomen kunnen worden. Een andere mogelijkheid is om samen met het RIO mensen te selecteren die al enige zorg nodig hebben én willen kopen. Vlak voor oplevering is dan een herindicatie gewenst. Als de woningen bedoeld zijn voor mensen met een indicatie voor ‘zorg met verblijf’, kunnen enkelen dan inmiddels wellicht een dergelijke indicatie verkrijgen.

Om ook op termijn de koopwoningen te behouden voor zorggeïndiceerden, zou afgesproken kunnen worden dat elke vrijkomende woning terugverkocht moet worden aan de corporatie, die vervolgens de gewenste koper kan selecteren. Zie verder ook Instrumenten onder Samenwerking.