Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – Kangoeroewoningen

0

 • Home » 
 • Vraag en antwoord » 
 • Vraag en antwoord – Kangoeroewoningen

Wat zijn de voor- en nadelen van kangoeroewoningen? Welke woningcorporaties hebben kangoeroewoningen in hun bestand? Waar vind ik meer informatie over kangoeroewoningen?

Kangoeroewoningen zijn aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie (volgens Expertisecentrum Informele Zorg, Utrecht)

Voordelen van kangoeroewoningen zijn:

 • bieden een bijdrage aan de oplossing voor woontekort
 • verlenen van mantelzorg wordt beter mogelijk
 • woningen voor ouderen op het erf verbeteren het voorzieningenniveau in dorpsgemeenschappen
 • kunnen integratie tussen jong en oud bevorderen
 • kunnen eenzaamheidsgevoelens voorkomen c.q. verminderen
 • leveren bijdrage aan langer zelfstandig wonen van ouderen

Nadelen zijn:

 • behoefte aan dergelijke woningen is onduidelijk
 • druk op mantelzorg kan verhoogd worden
 • kan moeilijkheden opleveren na overlijden van zorgbehoevende
 • ombouwen doorsneehuis tot kangoeroewoningen is complex
 • banken zijn terughoudend in verstrekken van hypotheken
 • kangoeroehuizen zijn veelal groot
 • bestaande kangoeroewoningen voldoen niet altijd aan huidige woonwensen

De volgende woningcorporaties hebben kangoeroewoningen in hun bestand (stand van zaken augustus 2005):

 1. Jutphaas wonen in Nieuwegein
 2. Vestia in Zoetermeer
 3. De Dageraad in Twisk
 4. Talis in Nijmegen
 5. Delta Wonen in Kampen
 6. Woonbron in Dordrecht
 7. Domein/SWS in Eindhoven
 8. Volkshuisvesting in Geldermalsen
 9. De Woningstichting in Wageningen
 10. PWS in Rotterdam
 11. Dongeradeel in Dongeradeel

Meer informatie: www.kangoeroewoning.nl

Lees het artikel over kangoeroewoningen en de scriptie van Tamar Steenbergen op deze site onder het kopje meer informatie bij het thema levensloopbestendig wonen.