Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – – Brandveiligheidseisen in woonzorgcomplexen

0

  • Home » 
  • Vraag en antwoord » 
  • Vraag en antwoord – Brandveiligheidsei..

Moeten woonzorgcomplexen voldoen aan bijzondere eisen op het gebied van brandveiligheid?

Het Kenniscentrum heeft in juni 2004 een advies uitgebracht over dit onderwerp. Zie daarvoor het artikel Brandveiligheid in woonzorgcomplexen (pdf, 34 kb). Mede naar aanleiding van dit advies heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven aan het Nibra (brandveiligheidsinstituut) om een actuele visie op brandveiligheid van zorggebouwen en bijzondere woongebouwen te ontwikkelen. Als deze visie is vastgesteld zal de regelgeving daarop afgestemd worden.

Het Kenniscentrum heeft een plaats verworven in de klankbordgroep die commentaar op de concepten van het Nibra kan geven.

Bijgewerkt: 19-01-2006