Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – – Besluit Beheer Sociale Huursector

0

  • Home » 
  • Vraag en antwoord » 
  • Vraag en antwoord – Besluit Beheer Soc..

Hoe moeten corporaties hun prestaties op het gebied van wonen en zorg verantwoorden volgens het BBSH?

In 2001 is wonen en zorg aan het BBSH toegevoegd als zesde prestatieveld. Met een circulaire van december 2002 (MG-2002-27) heeft het ministerie van VROM deze verplichting verder uitgewerkt. De corporaties moeten jaarlijks verslag doen van de voornemens en de geleverde prestaties op dit terrein.

Lees verder onder Regelgeving en financiering.