Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – Allochtone ouderen

0

  • Home » 
  • Vraag en antwoord » 
  • Vraag en antwoord – Allochtone ouderen

Waar vind ik informatie over allochtone ouderen en wonen, welzijn en zorg?

Aantal allochtone ouderen neemt toe

Momenteel zijn er nog relatief weinig allochtone ouderen in Nederland, maar hun aantal gaat na 2005 snel groeien. Zijn er nu naar schatting 100.000 allochtone 55-plussers, in 2015 zal dat aantal verdrievoudigd zijn. Na 2010 gaat ook de groep in de ‘vierde leeftijd’ (75-plus) snel toenemen. Met name onder ouderen met lage inkomens neemt het percentage allochtonen toe. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de toekomst van wonen, zorg en welzijn. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2004 een publicatie uitgebracht rond het thema gezondheid en welzijn van allochtone ouderen met daarin opgenomen cijfermateriaal.

Projecten voor allochtone ouderen

De website van het Facilitair Netwerk Allochtone Ouderen geeft informatie over en voor allochtone ouderen. U vindt er het laatste nieuws, projectinformatie en portretten van allochtone ouderen.
Informatie over woonsituatie, woonwensen en ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn gebundeld in de factsheet Allochtone ouderen en wonen (pdf, 848 kb).

Er zijn diverse initiatieven vanuit allochtone ouderen zelf te vinden. In Hoorn is bijvoorbeeld een woongemeenschap voor Vietnamese ouderen te vinden. In Deventer is de woningcorporatie Rentree Wonen tegemoet gekomen aan de wens van Turkse ouderen voor een eigen appartementencomplex met woningen voor Turkse en Nederlandse ouderen. In Den Haag werken corporatie Haag Wonen en een groep Hindoestanen samen aan een wooncomplex voor meerdere generaties. Ook in Rotterdam bestaan verschillende woongroepen voor allochtone ouderen. Uit onderzoek naar deze projecten bleek onlangs nog dat gemeenschappelijk wonen voor ouderen en specifiek voor allochtone ouderen integratie in de samenleving ten goede kan komen.

Een greep uit enkele recente projecten voor allochtone ouderen kunt u vinden op deze website. Movisie heeft een digitaal dossier opgesteld over maatschappelijke ondersteuning en zorg voor allochtone ouderen. In het dossier zijn voorbeeldprojecten te vinden, levensverhalen van allochtone senioren en cijfermateriaal. Maar ook is er actueel nieuws, een overzicht van beleidsmaatregelen, links en achtergrondinformatie opgenomen. Voor een volledig overzicht van projecten voor allochtone ouderen, kunt u terecht op de website van het Facilitair Netwerk Allochtone Ouderen.

Wonen en allochtone ouderen

Een overzicht van projecten/woonvormen voor allochtone ouderen is te vinden op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. Lees meer. In 2004 heeft de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) een onderzoek uitgevoerd naar woonzorgvoorzieningen voor ouderen in de multiculturele samenleving. Het onderzoek richtte zich op intramurale instellingen: de verpleeg- en verzorgingshuizen en de woonzorgcomplexen. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek is te vinden op hun website.

Aanbieders bieden ook vaker een veelkleurig palet aan voorzieningen aan. Lees het artikel ‘Multiculturele voorzieningen voor oudere migranten: een slimme corporatie in de wijk weet hoe zij oudere migranten bereikt!(pdf, 142kb)

Verslagen van bijeenkomsten

Tijdens één van de Poject!mpulsbijeenkomsten die het Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2004 heeft georganiseerd zijn er workshops gehouden over allochtone ouderen en wonen, zorg en welzijn. Lees de verslagen. De verslagen van de workshops van de project !mpulsbijeenkomsten van november 2006 zijn ook te lezen. Lees de verslagen.

U kunt het verslag downloaden van de bijeenkomst over de zilveren kracht van allochtone ouderen die op 16 november 2006 is georganiseerd door het landelijk programma Zilveren Kracht.