Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Vraag en antwoord – Alarmering

0

  • Home » 
  • Vraag en antwoord » 
  • Vraag en antwoord – Alarmering

Vanuit het verzorgingshuis gaan we extramurale zorg bieden in een aantal wooncomplexen. Hoe regelen we de alarmering?

De huidige regelingen rond alarmering en alarmopvolging kennen een groot aantal knelpunten. De regelingen en organisatie rond alarmering zijn versnipperd en de financiering is niet toereikend. Wanneer een zorgorganisatie en een corporatie alarmering met professionele alarmopvolging voor hun cliënten en/of huurders willen regelen, zal er zeer creatief naar mogelijkheden gezocht moeten worden.
In het kader van de Project!mpuls van Aedes, Arcares, LVT en MO-groep worden knelpunten onder de aandacht gebracht bij betrokken instanties en aangedrongen op beter aansluitende regelgeving en financiering rond alarmering.

Lees ook de artikelen:

  • Personenalarmering in Nederland, RIGO rapport in opdracht van de Project!puls, februari 2003. Onderzoek naar de huidige en gewenste situatie rond personenalarmering. Hoofdrapport (pdf, 240 kb) en achtergronden (pdf, 544 kb).
  • Professionele alarmopvolging bij personenalarmering (pdf, 139 kb). Een landelijke verkenning; uitgevoerd door Innovatieprogramma Wonen en Zorg; oktober 2001, aangevuld juni 2002.
  • Financiering personenalarmering (pdf, 134 kb). Overzicht van de huidige organisatie en financiering personenalarmering, maart 2002, update januari 2003.