Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Tweedelijnszorgcentrum – verpleeghotel

0

  • Home » 
  • Tweedelijnszorgcentrum – concept » 
  • Verpleeghotel

Het aantal zorghotels (zotels) en verpleeghotels en de variatie daarin neemt toe. Er zijn zelfs al zorghotels waar geen sprake is van tijdelijk verblijf, maar waar men kan wonen met een luxe pakket van zorg- en dienstverlening. Men zou verwachten dat de term ‘hotel’ alleen gebruikt wordt voor tijdelijk verblijf.

Ook binnen tijdelijk verblijf zijn verschillende vormen te herkennen:

  • Zotels bij ziekenhuizen: ziekenhuisgerelateerde zorg. De hotelfunctie wordt gecombineerd met polikliniek ziekenhuis (o.a. voor patiënten die ver weg wonen c.q. veel bedrust nodig hebben).
  • Postklinische tussenvoorziening bijvoorbeeld in de verpleeghuissector voor herstel, reactivering en ziekenhuisverplaatste zorg.
  • Logeerfunctie bijvoorbeeld tijdens vakanties of ter ontlasting van de mantelzorgers.

Lees ook: artikel Verpleeghotel of zorghotel: een levensvatbaar concept? (pdf, 120 kb)