Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Tweedelijnszorgcentrum – praktijk

0

  • Home » 
  • Tweedelijnszorgcentrum – praktijk

Denemarken Aarhus is de tweede stad van Denemarken met 285.000 inwoners. Hiervan ontvangen ongeveer 2000 mensen zorg op verpleeghuisniveau. De meesten – waaronder velen die lijden aan dementie – wonen in de 37 kleinschalige woonzorgcomplexen in de woonwijken. Slechts 72 cliënten met geronto-psychiatrische problemen verblijven nog in het verpleeghuis Caritas, dat tevens de functie heeft van regionaal expertisecentrum voor dementie. De bewoners van Caritas wonen in groepen van 12 personen in privé-kamers met eigen sanitair en gemeenschappelijke woonkamer. Lees artikel (pdf, 274 kb).

Tweedelijnszorgcentra in Nederland

Ons zijn in Nederland nog geen voorbeelden bekend van verpleeghuizen die alle functies van het tweedelijnszorg-centrum – met name die van expertisecentrum én verpleeghotel – al uitvoeren. Wel zijn er zorgorganisaties met duidelijke plannen in die richting óf met ontwikkelingen op het terrein van één van de functies van het tweedelijnszorgcentrum. Voorbeelden daarvan zijn:

Palet, Leeuwarden

ontwikkelt een nieuwe eerstelijnsstructuur voor de wijken in Leeuwarden én een nieuwe tweedelijnsstructuur voor het noordelijk deel van Leeuwarden. Palet noemt het tweedelijnszorgcentrum Centrum voor Intensieve Zorg. Lees artikel (pdf, 119 kb)

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), Zeeland

Met als werkgebied de regio’s Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen. SVRZ wil met de ontwikkeling van een aantal verpleeghuizen tot tweedelijnszorgcentra aansluiten bij haar eigen beleid van deconcentratie van verpleeghuiszorg naar kleinschalige groepswoningen en bij de algemene trend naar meer wijkgericht werken. Zie ook artikel ‘Het verpleeghuis verdwijnt’ in Zorgvisie 3/maart 2005.

Zorghotels – praktijk

Lees meer.