Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Meer ruimte dagbesteding jong dementerenden

0

23-11-2005

Jong dementerenden hebben behoefte aan meer ruimte voor dagbesteding. Dit schrijft het Bouwcollege in zijn rapport ‘Voorzieningen voor jong dementerenden’ aan de staatssecretaris van VWS. Het Bouwcollege onderzocht de problematiek na het signaal van zorgaanbieders dat de toegestane investeringen voor de doelgroep niet toereikend zijn.

Het Bouwcollege sprak met de Stuurgroep Jong Dementerenden, een landelijk netwerk van zorgaanbieders voor de doelgroep jong dementerenden, en bezocht vier instellingen.

Het Bouwcollege komt tot de volgende conclusies.

  • De problematiek van jong dementerenden bevindt zich op het grensvlak van de sector verpleging en verzorgingen en de geestelijke gezondheidszorg.
  • Wat betreft de functie verblijf (het wonen) voldoen de geharmoniseerde bouwmaatstaven.
  • Wat betreft de functies ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling voor verblijfscliënten blijkt de GGZ op meer investeringskosten voor de bouw te kunnen rekenen. Het Bouwcollege stelt voor meer investeringskosten toe te staan voor dagbesteding/dagactiviteiten voor in AWBZ-voorzieningen verblijvende jong dementerenden.

Naar schatting zijn er in Nederland 15.000 jong dementerenden. Daarvan zijn er ongeveer 500 opgenomen in AWBZ-voorzieningen (verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen) en bezoeken er 300 een afdeling voor dagbehandeling.

Lees meer