Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ouderen gebaat bij meer reuring in oude wijken

0

14-03-2008

Ouderen in naoorlogse stadswijken zijn gebaat bij initiatieven die leiden tot meer activiteiten en reuring in de wijk. Meer kansen voor spontane ontmoetingen dragen bij aan een vitaal sociaal netwerk van ouderen. Dat concludeerden de deelnemers aan het KEI-atelier ‘Senioren in de stadswijk’ op 13 februari jongstleden.

Wijken in transitie

In naoorlogse stadswijken wonen relatief veel ouderen die op één of meerdere fronten (fysiek, financieel en/of sociaal) moeite hebben het helemaal zelf te redden. De buurt verandert en is niet langer de vertrouwde omgeving van weleer. Ook de bewoners zelf veranderen: ze zijn gestopt met werken, kinderen gaan uit huis en fysieke gebreken kunnen de kop op steken. De kans bestaat dat ouderen de wijk de rug toekeren door te verhuizen of zich terug trekken uit het sociale leven in de wijk.

Kansen in stedelijke vernieuwing

Hoe kunnen we voorkomen dat deze ouderen vereenzamen en zich achter de voordeur terugtrekken? En hoe kunnen we voorkomen dat de ouderen die zich nog wel goed redden de wijk de rug toekeren? Volgens het Atelier niet door standaardoplossingen maar vooral door te kijken wat er in wijken mogelijk is en daarop aan te sluiten. De opgave is om ouderen mogelijkheden te bieden zich weer erkend en gehoord te voelen. De stedelijke vernieuwing kan een goede kapstok zijn om dit gestalte te geven. Ouderen kunnen met hun kennis van en betrokkenheid bij de wijk aan het vernieuwingsproces een grote bijdrage leveren. De deelnemers aan het Atelier gaven hiervoor concrete voorbeelden van succesformules. Lees het verslag van het KEI-atelier .

Ouderen in Vogelaarwijken

Uit eerder onderzoek van OTB in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat in de meeste Vogelaarwijken relatief weinig ouderen wonen. Dit geldt niet voor de overige vroeg-naoorlogse wijken. Daar wonen veel meer ouderen. De aanbevelingen voor een stedelijke vernieuwingslag met oog voor de ouderen, kunnen ook inspiratie bieden in de Vogelaarwijken. Al zijn er relatief gezien weinig ouderen, in absolute zin zijn ze er wel. Lees het nieuwsbericht en de rapportage van OTB.