Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Symposium effect maatschappelijk ondernemen

0

13-11-2007

De Radboud Universiteit Nijmegen hield op 2 oktober 2007 een symposium over prestaties van maatschappelijke ondernemingen, met als voorbeelden grondbeleid bij het realiseren van woonservicezones in Middelburg en hulp aan kwetsbare groepen.

Jaarlijks organiseert bijzonder hoogleraar George de Kam een symposium rond het onderwerp van zijn leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van Aedes en ActiZ. Dit jaar was het thema ‘Maatschappelijk ondernemen; zicht op prestaties in verbindingen’.

Grondbeleid Middelburg

De gemeente Middelburg heeft het grondbeleid ingezet als beleidsinstrument voor het woonbeleid, speelruimtebeleid en voor zorg, welzijn en dienstverlening in wijken. De gemeente koos bij het realiseren van woonservicewijken als uitgangspunt dat zorg geen markt is. “Onze aanpak is gericht op samenwerking,” zei De Vries. De gemeente bewaakt als regievoerder de afspraken en geeft alle partners voldoende ruimte binnen de afgesproken kaders. In vier jaar daalde de aankoopprijs van grond door het actieve gemeentebeleid van € 35 naar € 20 per vierkante meter.

Uitburgering

Hoogleraar Maatschappelijke zorg Judith Wolf introduceerde tijdens het symposium het begrip “uitburgering”, waarmee zij doelde op kwetsbare groepen die in zogeheten “uitsluitingsculturen” terecht komen. De binding met hun maatschappelijk netwerk zijn ze kwijt. Herstel van de eigen regie, verbindingen met anderen en eigenwaarde moet het streven zijn van hulpverleners, zei Wolf. Op de vraag of de huidige hulpverlening sociaal kwetsbare mensen voldoende biedt gaf Wolf een duidelijk antwoord: “Totaal niet!” Haar conclusie: “Binnen de huidige opvang is nog een wereld te winnen.”

Leerstoel verlengd

De leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties bestaat inmiddels vijf jaar. Onlangs is prof. George de Kam opnieuw benoemd voor een periode van vijf jaar. De bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties richt zich op onderwijs over en onderzoek naar strategieën en condities voor maatschappelijk ondernemen waarbij grondgebruik en locatiekeuze een belangrijke rol spelen. Speciale aandacht gaat uit naar corporaties en organisaties die zich richten op het aanbieden van wonen met zorg.

Redeneer- en rekenmodel Areadne

Prof. de Kam ontwikkelde met de TU-Delft het redeneer- en rekenmodel Areadne voor investeringen in wonen, welzijn en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengt Areadne op de markt. Areadne meet naast de financiële ook de maatschappelijke resultaten van vastgoedinvesteringen in wonen, zorg en welzijn.

Meer informatie