Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend

0

08-11-2007

Ook binnen beschermd wonen willen cliënten zo zelfstandig mogelijk leven. Liefst met zo min mogelijk anderen. Grote voorzieningen worden daarom steeds vaker ingeruild voor moderne eenpersoonsappartementen waar ieder zijn eigen huishouden voert. Dat blijkt uit onderzoek van de RIBW Alliantie.

De Alliantie van de zeventien zelfstandige regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) heeft onderzoek laten doen naar haar clientèle. In totaal begeleiden ze rond de 13.000 cliënten: ruim 5500 van hen wonen beschermd en ongeveer 7000 wonen begeleid zelfstandig. Deze laatsten hebben moeite om hun eigen huishouding te runnen, maar wonen wel op zichzelf.

Participatie valt tegen

Minder dan de helft van de cliënten heeft enige vorm van dagbesteding (25 procent) of werk (18 procent), zo blijkt uit het onderzoek. Opvallend is dat cliënten van beschermd wonen op dit front actiever zijn dan zij die begeleid zelfstandig wonen. Ook blijkt dat werk- en dagbestedingvoorzieningen die niet aan een RIBW gebonden zijn er beter in slagen om cliënten te laten participeren.

Lang in zorg

De meeste cliënten zijn lang in de zorg bij een RIBW. De cliënten met schizofrenie – de meest voorkomende diagnose – gemiddeld zes jaar. De meesten hebben een geschiedenis in de geestelijke gezondheidszorg.

De gemiddelde wachttijd voordat RIBW’s cliënten een plek kunnen bieden, varieert van minder dan een half jaar tot zelfs anderhalf jaar voor beschermd wonen. Voor begeleid zelfstandig wonen zijn de wachtlijsten aanmerkelijk korter. Binnen een half jaar wordt een cliënt in begeleiding genomen.

Meerjarenonderzoek

Het onderzoek Utopia (Uit en Thuis: Onderzoek naar de Participerende Instellingen van de RIBW Alliantie) is, in opdracht van de RIBW Alliantie, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en het Rob Giel Onderzoekcentrum. Het is de tussentijdse rapportage (na 1e jaar) van een meerjarenonderzoek dat tot doel heeft om de effecten van RIBW-zorg te onderzoeken.

Meer informatie

Het rapport is op te vragen bij onderzoeker Charlotte de Heer: [email protected] Vanaf 15 november is het te downloaden van www.rgoc.nl (onder het kopje ‘nieuws’ en ‘publicaties’).
Meer informatie leest u nu al op de website Psy.nl