Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Inzet RIBW voor leefbaarheid in de wijk

0

28-08-2007

RIBW’s (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan wonen, zorg en welzijn in de wijk. In Midden-Brabant is de positie van de RIBW in de wijk de laatste jaren sterk veranderd. In een artikel beschrijft RIBW Midden-Brabant haar bijdrage aan leefbaarheid in de wijk in een aantal projectvoorbeelden.

Expertise de wijk inbrengen

RIBW Midden-Brabant ondersteunt mensen met psychiatrische en psychische beperkingen bij het vinden van een weg in de samenleving. Ketenzorg en laagdrempelig wijkgericht werken staan daarbij centraal. De expertise van de organisatie wordt verwelkomd door partners in de wijk, bijvoorbeeld voor begeleiding van huurders met psychosociale problemen.

Wonen in de wijk

De projecten in het artikel zijn een goed voorbeeld van integratie in de wijk van mensen die welzijn en zorg nodig hebben. Ook hebben de projecten meerwaarde voor de gehele wijk. In Pluspunt BaLaDe in Waalwijk komen een loket, beschermde woonvormen én een grand café. En een activiteitencentrum in Rijen werkt zelfs taboedoorbrekend. Dankzij activiteiten voor omwonenden weten buurtbewoners wat de RIBW voor hen kan betekenen. De overlast in de wijk is gedaald en psychische aandoeningen worden minder ‘eng’ gevonden.

In het artikel ‘Leefbaarheid in de wijk: ook óns pakkie-an’ beschrijft RIBW Midden-Brabant hoe de organisatie bijdraagt aan leefbaarheid in de wijk.
Download artikel (pdf, 51 kb).

Project!mpuls voorjaar 2008: samen in de wijk

Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2008 staat integratie en participatie van bijzondere doelgroepen in de wijk centraal. De nieuwe serie wordt samen met de RIBW Alliantie en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland georganiseerd.
De bijeenkomsten zijn volgend voorjaar op de volgende data en locaties:

  • 9 april 2008 Eindhoven
  • 16 april 2008 Nieuwegein
  • 17 april 2008 Rotterdam
  • 24 april 2008 Assen