Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – RIBW-bemoeizorg in beeld

0

  • Home » 
  • Introductie en trends – actueel » 
  • RIBW-bemoeizorg in beeld

16-05-2007

Onlangs heeft de RIBW Alliantie de publicatie ‘RIBW-bemoeizorg in beeld’ uitgebracht. Deze publicatie beschrijft de bemoeizorg, zoals die anno 2007 ontwikkeld en uitgevoerd wordt door de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) in Nederland. Woningcorporaties en andere zorgorganisaties zijn daarbij belangrijke samenwerkings-partners.

Bij veel RIBW’s is bemoeizorg in de loop der jaren uitgegroeid tot een vak apart. Deze RIBW’s hebben speciaal opgeleide hulpverleners, die vanuit eigen teams bemoeizorg bieden. Ook zijn zij werkzaam in zogeheten vangnetteams, vanwege een regionaal samenwerkingsverband. RIBW’s werken daarin nauw samen met andere zorgorganisaties en woningcorporaties. Met woningcorporaties hebben veel RIBW’s afspraken om uithuisplaatsingen te voorkomen en sociaal kwetsbaren een nieuwe kans op huisvesting te bieden. De methodiek van bemoeizorg wordt ook toegepast door begeleiders in de reguliere zorg van de RIBW’s.

Het boek is uitgebracht door het Trimbos-instituut. Opdrachtgever voor deze publicatie is de RIBW Alliantie, een samenwerkingsverband van 24 RIBW’s in Nederland. De RIBW’s streven ernaar een brugfunctie te vormen tussen de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappij. Het verder uitbouwen van die brugfunctie is een belangrijke taak van de RIBW Alliantie.

Ter gelegenheid van het uitbrengen van deze publicatie is er ook een brochure verschenen, waarin verkort de inhoud van de publicatie is weergegeven. U kunt deze brochure downloaden (pdf, 512 kb).

De publicatie ‘RIBW-bemoeizorg in beeld’ is te bestellen via de website van het Trimbos-instituut.