Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Debatreeks VWS over toekomst van de zorg

0

24-01-2007

Het Ministerie van VWS organiseert dit jaar een serie debatten over de toekomst van de zorg. Centraal staan vier scenario’s.

De vier scenario’s zijn opgenomen in het VWS-rapport ‘Niet van later zorg’. Ze beschrijven mogelijke varianten voor de zorg rond het jaar 2020.

Scenario’s

In het scenario ‘Collectieve voorspoed’ ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de overheid. Kenmerken zijn succesvolle hervormingen zonder versobering en hoge economische groei, waarvan een groot deel naar de zorg gaat. Solidariteit en inkomensgelijkheid staan hoog op de agenda.

Het vergroten van de individuele verantwoordelijkheid is de kern van het scenario ‘Keuzerijk perspectief’. Kenmerken zijn een grondige herziening en versobering van de sociale zekerheid en grote inkomensverschillen.

In het scenario ‘Samen delen’ ligt de nadruk op collectieve verantwoordelijkheid. Er zullen meer collectieve arrangementen zijn bij een lagere economische groei, maar die groei wordt wel gelijk over rijk en arm verdeeld. De overheid groeit door nieuwe taken en uitbreiding van bestaande.

Het scenario ‘Selectieve groei’ gaat uit van individuele verantwoordelijkheid bij lage economische groei. Het bijstandsniveau is bevroren en de huursubsidie is verder versoberd. De inkomensverschillen zijn groot. Van de burgers wordt verwacht dat zij zich bijverzekeren voor aanvullingen op de basisarrangementen. ‘Do-it-yourself health care’ noemt het ministerie dat.

Andere ontwikkelingen

In het rapport komen ook de kwantitatieve vraag naar zorg, de toegevoegde waarde van zorg voor de economie en mogelijke ontwikkelingen rond solidariteit in de zorg aan de orde.

Lees meer over het rapport ‘Niet van later zorg’.