Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Meer aandacht voor allochtone ouderen

0

13-11-2006

Het aantal allochtone ouderen neemt de komende jaren flink toe. En met het stijgende aantal, lijkt ook de belangstelling voor dit thema een vlucht te nemen. Steeds meer woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties verdiepen zich in het thema en proberen hun aanbod meer aan te laten sluiten op de vraag van allochtone ouderen.

Aantal allochtone ouderen groeit

Volgens het CBS (2003) zijn er nu ruim 116.000 niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. In 2015 is dit aantal gestegen tot 261.000 en in 2020 tot ruim 345.000. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant wonen relatief veel allochtone ouderen. De inkomenspositie, het opleidingsniveau en de gezondheidstoestand van allochtone ouderen zijn over het algemeen genomen een stuk minder gunstig dan van autochtone ouderen. Verder maken allochtone ouderen doorgaans een stuk minder gebruik van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn. Reden voor steeds meer organisaties op deze terreinen om meer intercultureel te gaan werken.

Op studiereis naar Engeland

De Stichting Zorgcentra Escamp te Den Haag is bijvoorbeeld onlangs op studiereis geweest naar Manchester in Groot-Brittanniƫ. Escamp is een stadsdeel waar veel nationaliteiten wonen. Het aantal allochtone ouderen is nu nog gering, maar gaat de komende jaren fors toenemen. De deelnemers aan het samenwerkingsverband van woonzorgcentra in stadsdeel Escamp willen hun aanbod beter laten aansluiten op de vraag van allochtone ouderen. Zij hebben hiertoe een project gestart. Lees meer.

Een studiereis naar multicultureel Manchester was een onderdeel van het project. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg was ook van de partij, omdat het Kenniscentrum merkt dat steeds meer leden van Aedes en ActiZ bezig zijn met het thema en vragen hierover stellen. U kunt het verslag van de studiereis naar Manchester ‘Chicken curry bij de high tea’ downloaden (pdf, 331 kb).

Landelijke aandacht neemt toe

  • Ook landelijk is er momenteel aandacht voor allochtone ouderen. Zo organiseert het NIZW in het kader van het programma Zilveren Kracht donderdag 16 november een congres over de zilveren kracht van allochtone ouderen. Lees meer.
  • Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, dat zich al jarenlang bezighoudt met migranten, organiseert op 30 november een congres over de multiculturele wijk. Lees meer.
  • ActiZ start spoedig met het landelijke project Interculturalisatie. Houd de website van ActiZ in de gaten.
  • De ouderenorganisatie ANBO heeft samen met het Landelijk Overleg Migranten en het NIGZ een voorlichtingsfilm voor migranten ouderen over de nieuwe zorgverzekeringswet laten maken. Lees meer.
  • Ook van overheidswege is de de aandacht wat meer gericht op allochtone ouderen. Zo benadrukte de staatssecretaris van VWS, mevrouw Ross, onlangs nog dat interculturalisatie van de ouderenzorg hard nodig is. Lees meer.
  • Binnenkort kunt u op deze website de verslagen lezen van de Project-
    !mpulsbijeenkomsten die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deze maand organiseert. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er ochtendsessies over allochtone ouderen.