Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Verlenging bijzondere leerstoel

0

  • Home » 
  • Introductie en trends – actueel » 
  • Verlenging bijzondere leerstoel

10-08-2006

De bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties, bekleed door George de Kam, is in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht succesvol gebleken. Daarom vraagt de Stichting MLO aan de Radboud Universiteit te Nijmegen om de bijzondere leerstoel met vijf jaar te verlengen tot maart 2012.

Kenniscentrum in wording

De leerstoelhouder George de Kam heeft samen met zijn collega’s van de onderzoeksgroep Governance and Places zoveel informatie verzameld dat rond de leerstoel langzamerhand een wetenschappelijk kenniscentrum aan het ontstaan is. De kennis is gericht op strategieën en condities voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen bij gebiedsontwikkeling.

Scala van activiteiten

George de Kam en zijn medewerkers zijn bezig met diverse activiteiten. Een greep uit een aantal van deze activiteiten:

  • De bijzonder hoogleraar is lid geworden van de International Society of Third Sector Research (ISTR).
  • Peter Hendrixen is bezig met een promotieonderzoek naar woon- en zorgarrangementen. Het onderzoek draagt de titel: ‘Het realiseren van gebiedsgerichte arrangementen voor wonen, zorg en welzijn: sturing van waarde?!’. De provincie Gelderland financiert 75% van dit onderzoek dat vorig jaar augustus van start ging.
  • Vanuit de leerstoel worden er inleidingen en presentaties gehouden, zoals over ‘de transformatieopgave in Groningen: ontwikkelingsplanologie voor wonen, zorg en welzijn’.
  • Dit najaar verschijnen onderzoeksrapporten over de vraag of corporaties op dit moment op een adequate manier in hun behoefte aan bouwgrond kunnen voorzien en hoe hun strategieën eruit zien.
  • In opdracht van de SEV heeft de leerstoelhouder een verkennend onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijk rendement bij woningcorporaties. Lees meer.

Jaarlijks symposium op 5 oktober

Op 5 oktober 2006 vindt vanuit de bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen het jaarlijkse symposium plaats. Daar kunnen mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij wonen en wonen met zorg van gedachten wisselen met wetenschappers. Het overkoepelende thema is dit jaar: ‘maatschappelijk ondernemen: identiteit en representativiteit’.

Nederland gidsland in maatschappelijk ondernemen

Op het symposium zal prof. James Kennedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de VU in Amsterdam, een lezing houden over de vraag in hoeverre we op dit moment een kentering bespeuren over wat maatschappelijk ondernemen hoort te zijn, en wat het niet meer kan zijn. Hij gaat in op de vraag: is maatschappelijk ondernemen – gegeven de geschiedenis en vanuit het oogpunt van andere landen – goed gepositioneerd om een leidende publieke institutie te zijn in de 21e eeuw?

Ierse ervaringen grondexploitatiewet

Voorts zal dr. Declan Redmond van University College Dublin een beschouwing houden over Ierse ervaringen met het type ruimtelijk beleid dat de komende grondexploitatiewet mogelijk maakt. Het slotwoord wordt verzorgd door Dick Tommel, voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting en voorzitter van het bestuur van de Stichting Maatschappelijke Locatieontwikkeling (MLO) die de bijzondere leerstoel heeft gevestigd.

Vastgoed voor de care

In de laatste bijdrage aan het symposium worden de begrippen identiteit en representativiteit aan vastgoedbeleid voor de care gekoppeld. Daar is de zorgvisie een centraal onderdeel van de identiteit, maar hoe komt die visie tot uitdrukking bij keuzes in het vastgoed? Instellingen moeten zich door een combinatie van factoren – zoals de dynamiek in mogelijkheden en wensen van cliënten, ontwikkelingen in de zorgvisie, overheidsbeleid t.a.v. zorg en vastgoed – momenteel (opnieuw) bezinnen op hun visie en strategie met betrekking tot vastgoed. Dat leidt tot vragen als: met welke typen vastgoed (grootschalig, kleinschalig, specifiek of in (aangepaste) gewone woningen, in welke beheervorm en op welke locaties) wordt de zorgvisie zo goed mogelijk gerealiseerd, welke transformaties zijn nodig, wat biedt het beste perspectief voor de toekomst?

Die vraag wordt voorgelegd aan twee directeuren van zorginstellingen met een uitgesproken opvatting over dit onderwerp, te weten Piet van den Beemt, directeur van Stichting Arduin te Goes en Hans Becker, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Humanitas in Rotterdam. Het interessante is dat beiden vanuit een vergelijkbare zorgvisie – zij het met verschillende doelgroepen – tot sterk verschillende strategieën op het gebied van vastgoed zijn gekomen.

Informatie en aanmelden

Het symposium vindt plaats op donderdagmiddag 5 oktober in de zaal GN3 van het Gymnasion te Nijmegen tussen 13.00 en 17.00 uur. U kunt zich aanmelden door een bericht te zenden aan [email protected] of via de site van George de Kam. Op zijn site vindt u ook het programma en andere informatie.