Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Seniorensteden, bekijk het zelf

0

01-06-2006

Sinds de introductie van Seniorenstad in Nederland, enkele jaren geleden, buitelen voor- en tegenstanders over elkaar heen. U kunt het nu allemaal met eigen ogen gaan zien tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten.

Inbo Adviseurs Ruimte en Vastgoed organiseert in de periode van 14 tot 21 oktober 2006 voor de tweede maal dit jaar een studiereis naar de Verenigde Staten. Er worden projecten bezocht in Florida, Pennsylvania, New Jersey en New York City. De thema’s zijn zelfredzaamheid, trots en vrijwillige inzet in attractieve woonmilieus voor senioren. Deelnemers aan de reis komen uit de hoek van projectontwikkeling, vastgoedbelegging, woningcorporatie, overheid, wetenschap, welzijn, zorg, advies en architectuur.

Meer informatie op de site van Seniorenstad.