Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – SCP: meer woningaanpassingen gewenst

0

01-06-2006

Veertig procent van de mensen met een langdurige lichamelijke beperking heeft niet de gewenste woningaanpassingen. Dit is een van de conclusies uit het SCP-onderzoek ‘Ondersteuning gewenst’.

De redenen voor het ontbreken van noodzakelijke aanpassingen zijn gebrek aan kennis hoe men dit moet regelen en financiƫle overwegingen. Het gaat hierbij vooral om mensen met ernstige beperkingen.

Niet verhuizen

Het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gericht op het vaststellen van de behoefte aan en het gebruik van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en vervoer. Nederland telt circa 1,1 miljoen zelfstandig wonende volwassenen met langdurige lichamelijke beperkingen. Driekwart van hen heeft een aangepaste woning met vooral kleine aanpassingen, zoals verlaagde of afwezige drempels, verhoogd toilet en handgrepen in douche of toilet. Zonder woningaanpassingen zou een derde van hen gedwongen zijn te verhuizen. Meer dan de helft van de bewoners in een woning die volgens het SCP ongeschikt is (met trap, niet rolstoelvriendelijk) wil toch niet verhuizen. De meesten lopen ondanks hun beperkingen toch trap. Ongeveer 4% mijdt de trap en komt dus niet meer boven.

WVG-subsidie

Eigenaar-bewoners en mensen met hogere inkomens hebben meer aanpassingen in huis dan huurders. Huurders vragen vaker een gesubsidieerde woningaanpassing aan dan eigenaar-bewoners. Deze laatsten maken minder gebruik van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en brengen de aanpassingen vaak aan zonder subsidie.

Alarmering

Ruim 26% van de mensen met een lichamelijke beperking woont in een woning met diensten of zorg. De woning maakt of onderdeel uit van een complex of ligt in de buurt van een steunpunt, verpleeg-/verzorgingshuis of dienstencentrum. Men maakt niet altijd gebruik van alle aanwezige voorzieningen, zoals een huismeester. Een op de twaalf personen wil gebruik maken van personenalarmering. Toch beschikt maar een op de zes personen hierover. Het zijn vooral de 75-plussers, alleenstaanden en mensen met ernstige beperkingen die een alarmvoorziening hebben of willen hebben.

Woonomgeving

De meerderheid van de ondervraagden is tevreden over de woonomgeving, hoewel er wel klachten zijn over de bereikbaarheid van winkels en bushaltes, het stedelijk beheer en de parkeercapaciteit. Mensen met ernstige beperkingen en jongeren zijn het minst tevreden over de woonomgeving.

Thuiszorg

Ruim de helft van de mensen met beperkingen krijgt een vorm van verzorging, vooral door mantelzorgers en de thuiszorg. De eigen bijdrage zet een rem op het gebruik. Een op de vijf thuiszorggebruikers krijgt minder hulp dan zij zouden willen. Vooral mensen met matige en ernstige beperkingen tussen de 22 en 54 jaar hebben behoefte aan meer zorg dan ze nu krijgen.

Lees meer over het SCP-rapport.