Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Woongemeenschappen voor ouderen populair

0

  • Home » 
  • Klant in beeld – actueel » 
  • Woongemeenschappen voor ouderen popula..

04-05-2006

Op verschillende locaties in Nederland verschijnen wooncomplexen waar groepen ouderen samen wonen. Zo krijgen Indische ouderen binnenkort een eigen wooncomplex in Zwolle. De ervaring leert dat projecten die ontstaan uit eigen initiatief van bewoners de meeste kans van slagen hebben.

Samen wonen niet altijd een succes

Dat niet alle projecten een succes zijn, blijkt uit het feit dat het Abbeyfield-huis in Zwolle wordt opgedoekt. Volgens woningcorporatie Delta Wonen is dit project mislukt omdat het van bovenaf was opgelegd. Het doel was om eenzame ouderen uit een isolement te halen, maar dat werkte niet. Wat volgens Delta Wonen wel werkt is als een club mensen zelf het initiatief neemt. DeltaWonen en woningstichting SWZ staan open voor eigen initiatieven van mensen. Daarom slaan beide corporaties binnnekort de eerste paal in de grond ten behoeve van het wooncomplex voor Indische ouderen. Het volgende verzoek voor een eigen wooncomplex bij woningcorporatie Delta Wonen is inmiddels ook binnengekomen. Dit maal voor een groep Chinese ouderen die ook een eigen woongemeenschap willen creëren. (bron: de Stentor, 1 mei 2006)

Initiatieven voor allochtone ouderen

Elders in Nederland zijn er vergelijkbare initiatieven voor allochtone ouderen. In Hoorn komt een woongemeenschap voor Vietnamese ouderen. In Deventer komt de woningcorporatie tegemoet aan de wens van Turkse ouderen voor een eigen appartementencomplex met woningen voor Turkse en Nederlandse ouderen. Ook in Rotterdam bestaan verschillende woongroepen voor allochtone ouderen. Uit onderzoek naar deze projecten bleek onlangs nog dat gemeenschappelijk wonen voor ouderen en specifiek voor allochtone ouderen integratie in de samenleving ten goede kan komen.
De Federatie Gemeenschappelijk Wonen biedt op haar website een overzicht(skaart) van woonvormen voor allochtone ouderen in Nederland. Lees meer.

Handreiking Gemeenschappelijk Wonen

Op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen staat ook de Handreiking Gemeenschappelijk Wonen die ontwikkeld is door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. Lees meer.