Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Zilveren kracht mobiliseert senioren

0

19-04-2006

Het landelijk stimuleringsprogramma Zilveren Kracht wil organisaties helpen om maatschappelijke inzet van senioren te stimuleren. NIZW (Innovatiepartner in zorg en welzijn), CIVIQ (Instituut maatschappelijke inzet) en X-S2 (Kennisportal sociaal beleid) zijn de organisaties achter het programma Zilveren Kracht .

Zilveren Kracht wil dat de kennis, levenservaring en kunde van senioren benut worden in de maatschappij. Het programma kent vier speerpunten:

  • Senioren en werk: begeleiden van oudere werknemers op weg naar een nieuwe levensfase;
  • Burgerinitiatieven: stimuleren van eigen maatschappelijke initiatieven van senioren;
  • Vrijwilligersorganisaties: werken aan vernieuwing in vergrijsde vrijwilligersorganisaties;
  • Wonen met zorg en welzijn: samen werken aan een woonomgeving die uitnodigt om actief ouder te worden.

Woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen denken na over innovatieve woonconcepten, die tegemoet komen aan de wensen van moderne senioren. Aan welke sociale en fysieke kenmerken moet de woonomgeving voldoen om senioren dit te bieden? En hoe kunnen organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg samenwerken met senioren om gewenste voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn te realiseren? Deze vragen staan centraal bij het speerpunt Wonen met zorg en welzijn van het programma Zilveren Kracht.

Met informatie, advies en begeleiding biedt Zilveren Kracht inspiratie en ondersteuning aan organisaties die bijdragen aan de opdracht: mobiliseren van mensen met levenservaring. Op de website vindt u met betrekking tot de genoemde speerpunten voorbeelden binnen en buiten Europa, een overzicht van publicaties en relevante links.