Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Europees onderzoek naar huisvestingsproblemen

0

22-03-2006

Recentelijk is een onderzoek naar de huisvesting van risicogroepen op de woningmarkt in Europa afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking tussen lokale overheden, zorginstellingen en woningcorporaties bij de aanpak van huisvestingsproblemen van risicogroepen (dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychosociale problemen) loont.

Door samenwerking kan brede zorg worden geboden, omdat veel cliënten te maken hebben met een opeenstapeling van problemen die niet door één enkele partij kunnen worden opgelost. Verder kan samenwerking meer duidelijkheid scheppen over verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Bovendien kan door samenwerking vraag en aanbod van huisvesting beter op elkaar afgestemd worden, zoals bij de Rotterdamse Stuurgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen. Ook kan samenwerking huisuitzetting voorkomen.

Het onderzoek is gedaan in het kader van het COOP-project (Integrated Client-Oriented Forms of Cooperation in Housing Stock Policy). Er zijn 17 voorbeelden van samenwerking bij de aanpak van huisvestingsproblemen beschreven in diverse Europese plaatsen, zoals in Rotterdam, Wenen, Duisburg, Hannover, Leeds, Brussel, Brno, Krakow en Poznan.

Het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft was vanuit Nederland betrokken bij het project. Concreet resultaat van het COOP-project is een beknopt handboek met een beschrijving van de projecten en aanbevelingen voor beleidsmakers op diverse niveaus. Het handboek is te downloaden vanaf de COOP-website.