Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Evaluatie woongroepen allochtone ouderen

0

13-03-2006

‘Bijzondere woonvormen in gewone woningen’, woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam’, zo luidt de titel van een nieuw rapport, uitgebracht door de Woongroepenwinkel in Rotterdam en het Steunpunt Wonen. Het rapport bevat resultaten van een onderzoek naar drie woongroepen die zijn opgezet volgens het Harmonica- en het Stippelmodel.

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe deze woongroepen in praktijk functioneren. Bij het Harmonicamodel is de woongroep ruimtelijk geclusterd. De leden van de woongroep wonen bij elkaar in één vleugel van een woongebouw bijvoorbeeld. Bij het Stippelmodel wonen leden van de woongroep verspreid in het gebouw.

Het rapport is een evaluatie van drie projecten gemeenschappelijk wonen voor allochtone ouderen, die in Rotterdam zijn gerealiseerd in de jaren 2001 en 2002. De Woongroepenwinkel Rotterdam heeft de drie projecten begeleid. Het betreft twee projecten die volgens het Harmonicamodel zijn gebouwd, namelijk Woongroep ‘Harmonica’ van Turkse ouderen en woongroep ‘A Pousada’ van Kaapverdische ouderen en één volgens het Stippelmodel, namelijk woongroep ‘Santosa’ van Javaanse Surinamers.

Beide modellen blijken goed te functioneren. Een voordeel van beide modellen is de flexibele groepsgrootte. Als de projecten eenmaal bewoond zijn, blijkt de belangstelling voor een woning sterk toe te nemen. Het Harmonica-model biedt meer mogelijkheden voor toevallige ontmoetingen, terwijl het Stippelmodel een meer open woonvorm is, waardoor integratie van de leden in het grotere geheel eenvoudiger is. De keuze voor het ene of andere model hangt af van beschikbare locaties en de wijze waarop groepsleden met elkaar en andere bewoners willen omgaan.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat gemeenschappelijk wonen voor ouderen en specifiek voor allochtone ouderen, integratie in de samenleving ten goede komt. Gemeenschappelijk wonen stelt ouderen namelijk gemakkelijker in staat in contact te komen met andere mensen. Verder is een conclusie van het rapport dat het zaak is om de aanpak van gemeenschappelijk wonen steeds bij te stellen, zodat een flexibele methodiek ontstaat. Daar kunnen alle partijen hun voordeel mee doen.

De drie woongroepen voor allochtone ouderen uit het onderzoek staan centraal in de DVD ‘Mijn land, verzameld in een pand’. De DVD is te bestellen via het Steunpunt Wonen. Op de website van het Steunpunt Wonen is ook het onderzoek te downloaden.