Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Informatiemateriaal om zelfredzaamheid te bevorderen

0

22-02-2006

De organisaties Sting, LOC en KITTZ hebben praktisch informatiemateriaal ontwikkeld om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. Uit de unieke samenwerking van de drie organisaties is een werkboek, een stappenplan voor cliëntenraden, een inventarisatielijst rond belemmeringen en een Gids voor Zelfredzaamheid ontstaan.

Werkboek voor verzorgenden

STING, landelijke Beroepsvereniging Verzorging en Kenniscentrum Verzorging, en LOC, Landelijke Organisatie Cliëntenraden hebben als resultaat van het project ‘Greep op eigen leven’ een werkboek voor verzorgenden ‘Kleine stappen, grote gevolgen’ ontwikkeld. Dit werkboek geeft aan hoe verzorgenden samen met cliënten en cliëntenraadsleden kunnen werken aan verbeteringen in de zorg.

Stappenplan voor cliëntenraden

Daarnaast hebben beide organisaties een stappenplan ‘Grote ideeën, kleine stappen’ gemaakt voor cliëntenraden om de verbeteringen in de zorg te organiseren. Bijzonder is dat cliëntenraden en verzorgenden volgens het stappenplan rechtstreeks met elkaar samenwerken.

Inventarisatielijst voor verzorgenden en ouderen

KITTZ, instituut gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en autonomie van mensen, heeft in het project ‘Ondersteunen van zelfredzaamheid’ inventarisatielijsten gemaakt om na te gaan welke belemmeringen een oudere ervaart en daaraan gekoppelde oplossingen.

Gids voor Zelfredzaamheid voor verzorgenden en ouderen

Tevens is een Gids voor Zelfredzaamheid ontwikkeld met daarin opgenomen een overzicht en beschrijving van oplossingen in de vorm van handige producten en aanpassingen en diensten. Beide producten moeten het gesprek tussen ouderen en verzorgenden over zelfredzaamheid op gang brengen.

Lees meer.