Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Loc en Woonbond sluiten overeenkomst

0

25-01-2006

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en de Nederlandse Woonbond hebben recentelijk een samenwerkingsovereenkomst getekend om ervoor te zorgen dat oudere huurders meer zeggenschap krijgen en dat zij genoeg te kiezen blijven houden op het gebied van wonen en zorg. Beide organisaties willen op landelijk, regionaal en lokaal niveau de krachten bundelen. De samenwerking tussen huurdersorganisaties en cliëntenraden moet een impuls krijgen.

Ouderen blijven steeds vaker zo lang mogelijk thuis wonen. Het overheidsbeleid stimuleert deze trend. Verzorgingshuizen worden afgebroken of omgebouwd tot woonzorgcomplexen, waarbij wonen en zorg worden gescheiden. Ouderen doen vaker een beroep op de woningmarkt en de markt voor zorgvoorzieningen. Zij worden geconfronteerd met de gevolgen van het beleid rond huurtoeslag, liberalisering van de woningmarkt en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bovenstaande ontwikkelingen zijn redenen voor de LOC en Woonbond om de handen ineen te slaan. De LOC spreekt namens 1750 cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen, woonzorgcentra, aanleunwoningen en thuiszorgorganisaties. De Woonbond spreekt namens 800 huurdersorganisaties die 760.000 leden vertegenwoordigen en daarnaast 7.500 persoonlijke leden.

De samenwerking moet de volgende verbeteringen opleveren:

  • meer zeggenschap voor huurders
  • voldoende, betaalbare, kwalitatief goede woningen
  • toegankelijke woningen
  • woonzorgvoorzieningen voor ouderen

Dit moet bereikt worden door gezamenlijke belangenbehartiging, informatieuitwisseling, advisering, dienstverlening en scholing.

Lees meer op de websites van LOC en de Woonbond.