Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Beleidsvisie op toekomst van woningcorporaties

0

16-12-2005

De ministerraad is op voorstel van minister Dekker van VROM akkoord gegaan met een systeem om de prestaties van corporaties en de inzet van hun vermogen voor het wonen zekerder te stellen. Daarnaast geeft de minister meer ruimte aan corporaties voor maatschappelijk ondernemerschap. De minister heeft een brief met de beleidsvisie naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de beleidsvisie zijn aan woningcorporaties verschillende taken toebedacht op het terrein wonen en zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om het huisvesten van groepen met specifieke woonbehoeften of -problemen zoals zorgbehoevende ouderen of gehandicapten. Maar ook het realiseren van maatschappelijk vastgoed voor bijvoorbeeld scholen of zorginstellingen, wordt in de beleidsvisie genoemd.

De minister streeft ernaar de eerste beleidswijzigingen begin 2007 door te voeren. Aedes voert overleg met haar leden hierover.

Lees persbericht VROM