Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Rapport themacommissie ouderenbeleid

0

12-12-2005

Op donderdag 8 december 2005 heeft de themacommissie Ouderenbeleid haar rapport ‘Lang zullen we leven!’ overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Lang zullen we leven geeft een integrale visie op het ouderenbeleid voor de middellange (10 jaar) en lange termijn (30 jaar).

De themacommissie heeft geanalyseerd hoe de nieuwe generatie ouderen oud wil worden. De opdracht van de commissie was het formuleren van een integrale visie op het toekomstige ouderenbeleid. De commissie doet dit aan de hand van vier thema’s: Wonen en woonomgeving, Welzijn, Zorg en Werk en inkomen. Begin 2006 zal het rapport nader besproken worden binnen de Tweede Kamer.

Lees rapport (pdf, 10 mb)
Website themacommissie

Gemeenten voor wonen, zorg en welzijn

Na de presentatie van het rapport van de themacommissie kwam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een oproep aan het rijk om knelpunten bij ouderenhuisvesting op te lossen. Ouderenhuisvesting én zorgverlening moeten meer met elkaar verbonden worden, in plaats van naast elkaar bestaan. De VNG pleit in haar position paper ‘Gemeenten voor Wonen, Zorg en Welzijn’ voor een integrale benadering van wonen en zorg.

De VNG roept het Rijk op de lokale aanpak te ondersteunen, en ervoor te zorgen de lokale aanpak nu en in de toekomst beter mogelijk te maken. Daartoe geeft de VNG het Rijk een aantal oplossingsrichtingen mee.

Lees meer