Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Handreiking Vergrijzing en Zorgatlas voor Zuid-Holland

0

De provincie Zuid-Holland heeft twee producten ontwikkeld om professionals in de zorg handvatten te geven beleid te ontwikkelen en antwoord te geven op veel gestelde vragen: de ‘Handreiking Vergrijzing’ en de ‘Zorgatlas’.

De ‘Handreiking Vergrijzing’ geeft antwoord op vragen over onder meer financiering, samenwerking, seniorenhuisvesting. De ‘Zorgatlas’ levert tips en trucs voor ontwikkelingsplannen en toekomstvisies, zoals woon- en structuurvisies. Beide zijn bestemd voor professionals die zich bezighouden met beleid gericht op senioren, met name op de terreinen van zorg, welzijn en huisvesting.

Lees persbericht provincie

Handreiking Vergrijzing
Zorgatlas