Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Studiereis Duitsland: Leefbaarheid voor jong en oud

0

14-09-2005

CIVIQ, X-S2 en NIZW organiseren van 2 t/m 4 november 2005 een studiereis naar een tweetal Duitse initiatieven op het snijvlak van zelfredzaamheid en vrijwillige inzet. Zij doen dit onder de titel: ‘Leefbaarheid voor jong en oud. Een Duits antwoord op vermaatschappelijking van de zorg’.

Met de ontwikkeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning loopt Nederland niet voorop in Europa en dus kunnen we leren van bevindingen in het buitenland. Zo is Duitsland ons, noodgedwongen door de vergrijzing, voor als het gaat om zorg- en welzijnvraagstukken voor ouderen.

De aangeboden reis is vooral interessant voor bestuurders, beleidsmakers, ambtenaren, onderzoekers, werkers en adviseurs binnen de zorg- en welzijnsector, die (een betere) invulling willen geven aan hun visie op vrijwillige inzet en de Wmo.

Lees meer