Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Transformatie verzorgingshuizen – meer informatie

0
  • Home » 
  • Transformatie verzorgingshuizen – meer..

Artikel van Christina Mercken, Xina Tekst & Support in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Hoe kan kleinschalige, persoonlijke zorg worden gerealiseerd binnen de muren van een verzorgingshuis. De Meerpaal in Vlaardingen verbouwde intern, veranderde de werkwijze en introduceerde het bungalowwonen. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. Lees artikel (pdf, 114 kb).

Publicatie van Arcares.
Overzicht van keuzemogelijkheden van verzorgingshuizen bij het ontwikkelen van hun toekomstvisie. Het betreft zowel de keuze van doelgroep en zorgarrangement als de toekomst van het gebouw. Lees rapport (pdf, 354 kb)

Transformatie van verzorgingshuizen: een kwestie van doorzetten – november 2004

Artikel van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg en René Stofberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel naar aanleiding van het rapport ‘Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases’. Lees artikel.

Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases – april 2004

Rapport van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Onderzoek naar het transformatieproces van verzorgingshuizen. Het rapport (pfd, 142 kb) geeft een overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de vier onderzochte transformatietrajecten. Het blijkt dat vasthouden aan de eigen visie, ook bij veranderingen in de regelgeving, een voorwaarde is om met succes een project tot stand te brengen. De vier casebeschrijvingen kunt u apart downloaden:

Antoniegaarde, Den Bosch (pdf, 632 kb)

Johannahuis, Wassenaar (pdf, 799 kb)
Huize St. Franciscus, Veendam (pdf, 402 kb)
Torendael, Amsterdam (pdf, 563 kb)

Hinderpalen weg! Brabant start inhaaloperatie wonen en zorg – maart 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De provincie Noord-Brabant heeft een ‘Taskforce Wonen-Zorg-Plus’ ingesteld onder leiding van Walter Etty. Deze heeft aan de hand van tien lokale voorbeelden onderzocht welke obstakels een voortvarende productie van moderne woonzorgvoorzieningen in de weg staan. In dit artikel wordt het onlangs verschenen rapport van de Taskforce besproken. De knelpunten blijken vooral te zitten in het drassige proces van besluitvorming en samenwerking. Lees artikel (pdf, 93 kb)

Scenario’s verzorgingshuizen – augustus 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Bespreking van onderzoek van RIGO Research en Advies BV in opdracht van het ministerie van VWS. Het onderzoek ‘Scenario’s verzorgingshuizen, kwaliteit van het bestand verzorgingshuizen’ (mei 2003) is een studie van de transformatiemogelijkheden in de zorgsector toegespitst op de verzorgingshuizen. Er worden vijf transformatiescenario’s besproken. De scenarios zijn ontwikkeld op basis van onderzoek in 40 verzorgingshuizen.

De volledige publicatie is te downloaden via de RIGO-site. Lees artikel (pdf, 86 kb)

Verpleging in verzorgingshuizen – oktober 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel naar aanleiding van Arcares-publicatie ‘Leefbaarheid is meer dan functionaliteit, verpleging in verzorgingshuizen’. Rapport beschrijft reeds uitgevoerde plannen en de praktijkervaringen met het ombouwen van (delen van) verzorgingshuizen naar woonvoorzieningen voor demente ouderen met verpleegindicatie. Lees artikel (pdf, 72 kb)

Boek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies BV.
Beschrijving van tien voorbeelden van vernieuwing van ouderencomplexen. Lees nieuwsbericht over de publicatie. Lees meer.

Antoniegaarde, Den Bosch – april 2004

Bijlage bij rapport ‘Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases’. Lees artikel (pdf, 632 kb)

Johannahuis, Wassenaar – april 2004

Bijlage bij rapport ‘Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases’. Lees artikel (pdf 799 kb)

Huize St. Franciscus, Veendam – april 2004

Bijlage bij rapport ‘Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases’. Lees artikel (pdf, 402 kb)

Torendael, Amsterdam – april 2004

Bijlage bij rapport ‘Het transformatieproces van verzorgingshuizen: vier recente cases’. Lees artikel (pdf, 53 kb)

Circulaire van College Bouw Ziekenhuizvoorzieningen en College Sanering.
Lees circulaire

Arcares Investeringsplan wonen en zorg – maart 2004

Arcares heeft een Investeringsplan Wonen en Zorg uitgebracht met een integrale visie op de bouw- en transformatieopgave tot 2015. Op basis van gegevens over vraag en aanbod is een scenario ontvouwd voor de transformatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, de bouw van zorgwoningen en levensloopbestendige woningen en het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. De achterliggende visie wordt mede onderschreven door Aedes. Lees rapport (pdf, 303 kb).

Referentiekader ombouw van verzorgingshuizen,

Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 17 februari 2003. Lees meer (pdf, 490 kb)

Vastgoed in de zorg: niet ‘bruteren’, maar wat dan wel? – september 2002

Artikel van Mariëlle Rompa, Arcares
Brutering en saldering zoals in de jaren ’90 in de volkshuisvesting lijkt geen oplossing voor het boekwaardeprobleem in de zorg. De commissie Steen der Wijzen, met de betrokken brancheorganisaties waaronder Arcares, heeft een oplossing voorgesteld. Lees artikel (pdf, 83 kb)


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Readert op te halen en te installeren.