Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Circulaire wijzigen eigendomsverhoudingen en afstoten onroerende zaken

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Circulaire wijzigen eigendomsverhoudin..

13-07-2004

Het Bouwcollege en het College Sanering hebben een gezamenlijke circulaire uitgebracht over de rollen van de beide colleges bij:

  • wijziging van eigendomsverhoudingen en
  • het vervreemden van onroerende zaken.

Onduidelijkheden in de praktijk waren de aanleiding voor de circulaire. Nieuw beleid wordt niet gepresenteerd.

Lees meer.