Vragen over de handreiking – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

handreiking-6420893

De corporatiehandreiking ‘Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen’ van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is tot stand gekomen in samenwerking met Roeland Kreeft (Companen) en Kristien Baartmans (Baartmans Advies).Ook konden we de inzichten benutten uit de bijeenkomsten die we i.s.m. Bernardus Wonen en Thuisvester organiseerden voor woningcorporaties in West-Brabant.

Vragen en reacties

In de handreiking zijn voorbeelden opgenomen van diverse corporaties. Mochten er redenen zijn om deze te actualiseren of aan te passen, dan vernemen wij dat graag. Ook zijn wij benieuwd naar nieuwe voorbeelden om in de handreiking op te nemen.

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met Rogier Goes ([email protected]).