Stap 7: Gebruiksfase – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De technologie wordt in de praktijk gebruikt.

Regelmatig vindt evaluatie plaats van het gebruik. Zo nodig worden er aanpassingen aangebracht:

  • in instellingen van technologie;
  • in keuze van technologie, wanneer de toegepaste technologie voor de cliënt/bewoner niet de juiste keuze blijkt te zijn.

De resultaten van de aanpassingen moeten worden doorgevoerd in het zorgplan van de cliënt/bewoner.Het is van belang om ervoor te zorgen dat nieuwe zorgmedewerkers op de hoogte worden gebracht van de in/door de organisatie toegepaste technologie, van het toepassingsbeleid en van de werking ervan (instructie/training). Aanbevolen wordt om zorgmedewerkers geregeld een ‘opfriscursus’ aan te bieden.

De Deming cycle (plan, do, check, act) wordt in principe gevolgd.