Stap 6: Realisatie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In deze stap gaat u de (zorg)dienst en technologie daadwerkelijk implementeren.

U verricht of begeleidt de volgende activiteiten:

  1. Technische realisatie door installateur en system integrator
  2. Scholing van de zorgmedewerkers
  3. Aanwijzen bewoners (indien van toepassing)
  4. Opnemen domotica in het zorgplan van de bewoners
  5. Vrijgave en acceptatie technologie
    Na installatie vindt controle plaats op juiste werking van de technologie en wordt de technologie ingesteld conform de eisen opgenomen in het zorgplan van de bewoner.
  6. Scholing van de bewoners

10-12-2012