Stap 4: Afronden (maatschappelijke) businesscase en besluitvorming  – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In deze stap neemt de Raad van Bestuur een besluit over het al dan niet voortzetten van het project, dus van de implementatie van Zorg met ICT.

Om deze besluitvorming te ondersteunen, verricht u eerst de volgende activiteiten:

  1. Afronden (maatschappelijke) business case
    De (maatschappelijke) business case waar u in Stap 1 aan bent begonnen, rondt u af.
  2. Risicoanalyse
    U maakt een risicoanalyse voor de implementatie van ICT (domotica). Het gaat hier niet alleen om de financiële risico’s die verbonden zijn aan de implementatie, maar ook de veiligheidsrisico’s die het toepassen van de gekozen technologie met zich mee kan brengen.
  3. Risicobeheersing
    U stelt een plan op om de risico’s uit de risicoanalyse te beheersen.

Communicatie intern

Na het besluit van de Raad van Bestuur (go/no go), communiceert u de beslissing van de Raad van Bestuur in de organisatie.

Communicatie extern

Dit kan ook een goed moment zijn om de beslissing van de Raad van Bestuur buiten de organisatie te communiceren.