Toolkit Wonen-Zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert in de Toolkit Wonen-Zorg vier instrumenten die helpen bij het ontwikkelen van wonen en zorg.

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg

Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het geeft direct inzicht in de benodigde ruimte voor persoonlijke verzorging, in een bestaande woning én in een nieuwbouwwoning. Met Zorg in Woningen kunt u kiezen op welke bewonersgroep u zich richt.

Met het programma kunt u plattegronden tekenen van ruimtes in een woning. Door die tekeningen krijgt u direct inzicht wat de meest optimale indeling van een ruimte is. Het is een praktisch en gebruiksvriendelijk programma dat gebruikt maakt van actuele maten arbo-richtlijnen. Zorg in Woningen is nuttig voor corporaties, zorgorganisaties, gemeenten, architecten en bouwers.

Zorg in Woningen is ontwikkeld door Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Zorgorganisaties en woningcorporaties werkten actief mee aan de ontwikkeling van het programma. De ontwikkeling van Zorg in Woningen is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en VROM/WWI. Maak kennis met Zorg in Woningen »

Areadne: berekent investeringen in wonen,zorg en welzijn

Areadne is een redeneer- en rekenmodel voor investeren in wonen, zorg en welzijn. Areadne helpt samenwerkende partijen om op een snelle en transparante manier hun plannen voor de realisatie of transformatie van vastgoed voor wonen, zorg en welzijn te optimaliseren.

Areadne is een beslissingsondersteunend rekenmodel. Areadne zet in een vroeg stadium alle berekeningen helder op een rijtje. Niet alleen de financiële kant van de plannen wordt doorgerekend, maar ook de maatschappelijke winst die de nieuw- of verbouw kan opleveren.

Areadne is met steun van het Aedes-Actiz Kenniscentrum ontwikkeld door professor George de Kam van de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Dankzij de nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders is Areadne een praktisch hulpmiddel geworden. Maak kennis met Areadne » 

Doorzonscan: filtert geschikte woningen voor ouderen

De Doorzonscan is een computerprogramma dat op eenvoudige wijze eengezinswoningen filtert op hun geschiktheid voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. Het model stelt gemeenten en woningcorporaties in staat snel en eenvoudig te achterhalen welk deel van de voorraad eengezinswoningen het eerst in aanmerking komt voor woningverbetering.

Een van de doelstellingen is het langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperkingen in hun huidige eengezinswoning. Laaglandadvies ontwikkelde de Doorzonscan in opdracht van de provincie Gelderland, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het ministerie van VROM. Maak kennis met de Doorzonscan »

Huistest: test woningen op comfort en veiligheid

De Huistest is een op internet gebaseerde applicatie waarmee bewoners zelf online hun woning kunnen testen op comfort en veiligheid aan de hand van eenvoudige vragen. Na het beantwoorden van de vragen kan de bewoner oplossingen kiezen.

De bewoner ziet direct wat de kosten en gevolgen zijn van de gekozen oplossingen. Op verzoek van de klant worden de uitslagen van de test geprint, ingebonden en toegezonden.

Huurders kunnen een woningadvies ontvangen met een overzicht van de kosten die verrekend zijn in de huur. Woningeigenaren krijgen een inschatting van de kosten te zien. Woningcorporaties die de applicatie gebruiken, kunnen zelf bepalen of en hoeveel zij zelf bijdragen in de kosten per woningverbetering. Ook thuiszorgorganisaties kunnen de Huistest gebruiken om klanten te ondersteunen bij het aanpassen van de woning.

De Huistest werd met steun van het ministerie van VROM en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkeld door Woningcorporaties Welkom en Wonen Zuidwest Friesland en Koot seniorenprojecten. Maak kennis met de Huistest »