Interessante links bij Stappenplan Thuistechnologie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ambient Assisted Living
Het AAL Programma wil de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen bevorderen. Daarnaast is het doel om met behulp van ICT gerichter zorg te verlenen.

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-ZorgHet Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. De kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Webdossier: Zorg en Technologie

ExperTel werkt aan Open operabiliteit
De stichting ExperTel ontwikkelt samen met opdrachtgevers en andere partijen een platform en een toolkit om de toepassing van open standaarden te bevorderen om zo te komen tot open operabiliteit. Meer informatie over het werk van de stichting ExperTel vindt u op www.expertel.org

Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement
Het Stappenplan is door Guido de Ruiter gemaakt in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Guido de Ruiter werkt als zelfstandige professional op het terrein van Wonen Zorg en Welzijn.

Nictiz
Nictiz legt zich toe op de standaardisatie van ICT in de zorg. Betere zorg door betere informatie. Door middel van standaardisatie bevordert Nictiz de optimale toepassing van eHealth/ICT in de zorg. Dit doen zij door standaarden te (helpen) ontwikkelen, door bevordering en toetsing van kwaliteit van ICT in de zorg en door kennisoverdracht en expertise op dit gebied te organiseren.

Stappenplan TNO – Uneto-VNI
Het stappenplan biedt voor installateurs een leidraad om adequaat in te spelen op de wensen van klanten met een specifieke woon-zorg behoefte in bestaande bouw. De methodiek geeft richting aan het ontwerpproces voor installaties. Het is zowel te gebruiken voor de particuliere als de zakelijke markt en omvat zowel de advies- als realisatiefase.

VAC Thuistechnologie[
Via advisering, (open) innovatie, prototyping en eigen wijsheid zorgt deze organisatie voor het ontwikkelen en toepassen van ICT-technologie zodat gewone mensen comfortabel, veilig én zuinig kunnen blijven wonen. Zij hebben als adviseur opgetreden bij het samenstellen van het technisch PvE bij Mariëndaal te Groesbeek.

VilansVilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals in het veld ontwikkelen ze vernieuwende en praktijkgerichte kennis.

Webdossier zorg op afstand: www.domoticawonenzorg.nl  

Vitavalley
VitaValley is een innovatienetwerk in de zorg. Het is opgericht vanuit de behoefte aan een betere inrichting van de gezondheidszorg en een betere leefomgeving voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het streven is om deze groepen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, in een veilige en vertrouwde omgeving en op een manier die betekenis geeft aan hun leven.

Wel ThuisWel Thuis is een initiatief van branchevereniging UNETO-VNI, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB), woningcorporaties Vestia en Vidomes, Zorginstellingen Pieter van Foreest en de gemeente Delft.

Wel Thuis heeft een digitaal stappenplan gemaakt voor het aanbrengen van een aantal speciale voorzieningen waardoor een bewoner vaak langer thuis kan wonen of langer zelfstandiger kan wonen: www.keuzewijzer.welthuis.net

ZonMw – Ambient Assisted Living
Overzicht van AAL projecten met Nederlandse partners op de ZonMw website. ZonMw voert het Ambient Assisted Living programma in opdracht van VWS in Nederland uit.